• Šelna 25-40

Šelna za creva se multifunkcionalno primenjuju na kao npr. crevima za rashladne sisteme,
cevima za gorivo i izduve bez pritiska, crevima za vazduh i ulje sa niskim i visokim pritiskom.

Šelna 25-40

  • Proizvođač: Berner
  • Kataloški broj: 303313