Uslovi korišćenja

Poštovani,
Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi

Nakon prijema porudžbine putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši rezervaciju i isporuku robe na unapred definisanu adresu i na način koji je kupac izabrao.
Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca.
Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe. U slučaju neusklađenosti cena, molimo da se odmah obratite komercijalnoj službi.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
Princ Alati doo se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.