Zaštita privatnosti

Pravo na privatnost
Princ Alati d.o.o. se obavezuje da trajno zaštiti lične podatke kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o osiguranju.
Vaše podatke koje dobijemo preko Internet prodavnice princalati.rs, koristiće se isključivo za slanje ponuda, računa i drugih potrebnih sredstava komunikacije. Kupac je ostavljanjem svoje e-mail adrese dao saglasnost da dobija takve informacije od Princ Alati d.o.o. koji lične podatke neće prosleđivati trećim licima.


Zaštita podataka

Vaši podaci su kod nas kompjuterski obrađeni i zaštićeni u skladu sa svim važećim propisima. Vaši lični podaci su nam potrebni za ispravno ispunjenje porudžbine.
Svi podaci će ostati poverljivi i nikada neće biti posredovani trećim licima.  Za porudžbine ćemo Vam putem e-maila poslati potvrdu porudžbine. Račun se isporučuje
zajedno sa dostavom. 
Svi dokumenti (evidencija o kupovinama, porudžbine, računi, reklamacije) čuvaju se u sedištu firme Princ Alati d.o.o., Mike Antića 13, Beograd-Surčin.
Registrovani korisnik može u svakom trenutku da zatraži kopije dokumenata koje mu šaljemo elektronskom poštom ili običnom poštom.